CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKO - GIAN D43 - ĐƠN VỊ THAM DỰ -
  

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKO - GIAN D43

4/26/2017 8:26:12 AM
Thiết bị y tế

Kinh doanh lắp đặt các thiết bị máy công nghiệp, máy cơ khí, thiết bị dạy học,dạy nghề, thiết bị môi trường, xử lý nước thải công nghiệp, nước thải y tế và xử lý nước sạch . Kinh doanh các thiết bị Y Tế: Thiết bị chẩn đoán bằng kỹ thuật cao (thiết bị X quang và máy Siêu Âm, Gây Mê vv..). Các thiết bị cho phòng xét nghiệm như máy huyết học, sinh hóa, ly tâm, kính hiển vi.. và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật có liên quan.

 

Video Clips