VITAN INTERNATIONAL CO. LTD - BOOTH NO.: D16 - ĐƠN VỊ THAM DỰ -
  

VITAN INTERNATIONAL CO. LTD - BOOTH NO.: D16

4/27/2017 8:15:32 AM
Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có: Lase He-Ne, sử dụng thiết bị thẩm mỹ y tế, dịch vụ khám nhanh tổng quát.

Vitan là một công ty còn non trẻ từ Đài Loan, tầm nhìn của chúng tôi là giúp đỡ mọi người chiến đấu với sự lão hóa, có sức mạnh và cơ hội phục hồi chức năng.

Nhân viên của chúng tôi có nhiều nặm kinh nghiệm với các thiết bị thẩm mỹ y tế, Lase He-ne và dịch vụ khám nhanh tổng quát.

Nhiệm vụ chính của Vitan là tích hợp những kinh nghiệm này, đại diện cho nhà máy và đại lý nguồn gốc Đài Loan giới thiệu Lase He-Ne điều trị chống lão hóa ở Đống Nam Á.

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi có: Lase He-Ne, sử dụng thiết bị thẩm mỹ y tế, dịch vụ khám nhanh tổng quát. Chào mừng bạn trở thành đối tác của chúng tôi, để giúp nhiều hơn nữa cho sức khỏe người Việt.

 

Video Clips