NOVASTER SP. Z O. O - Booth No.: D23-30 - 2018 参展 -
  

NOVASTER SP. Z O. O - Booth No.: D23-30

4/16/2018 6:47:51 PM
Novaster, Sp. z o.o. hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hệ thống điều khiển cho các thiết bị tự động hóa.

Novaster, Sp. z o.o. hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hệ thống điều khiển cho các thiết bị tự động hóa, từ năm 1999. Hệ thống kiểm soát của chúng tôi được áp dụng cho các máy bán hàng tự động, phân phối nhiên liệu và các hệ thống quản lý quy trình công nghệ. Novaster cũng cung cấp dịch vụ trong phạm vi sản xuất dây cáp khai thác, lắp ráp thiết bị điện và lắp ráp phần tử điện tử. Các giải pháp của chúng tôi có thể được áp dụng, nơi mà các giải pháp tiêu chuẩn không thể  thực hiện được vì lý do kinh tế và tính năng.

 

Video Clips