SHAOXING HANTAI PHARMACEUTICAL CO., LTD - BOOTH NO.; A235 - 2018 参展 -
  

SHAOXING HANTAI PHARMACEUTICAL CO., LTD - BOOTH NO.; A235

4/23/2018 8:42:59 AM
Sản xuất kinh doanh thuốc mới

Shaoxing Hantai Pharmaceutical Co.,Ltd là công ty chuyên nghiên cứu, sản xuất kinh doanh thuốc mới, là một chi nhánh của Shaoxing Hantai Imports& Exports Co.,Ltd, với hai nhà máy sản xuất ở Chiết Giang và Giang Tây, các sản phẩm chính bao gồm API, nguyên liệu thú y, Vitamin và nguyên liệu đóng gói dược phẩm.

 

www.hantaipharm.com

 
Video Clips