VIETNAM MEDI-PHARM 2019 - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 26
  
TIN TỨC & SỰ KIỆN
THƯ CHÀO MỪNG BỘ Y TẾ
THƯ CHÀO MỪNG BỘ Y TẾ
Thư Của Lãnh Đạo Bộ Y tế Gửi Các Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh nghiệp, Chuyên Gia Trong và Ngoài Nước Nhân Dịp Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 26 - Vietnam Medi-Pharm 2019 diễn ra từ ngày 08 – 11/ 05/ 2019, tại Cung Văn hoá Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Video Clips