AURISCO PHARMACEUTICAL CO.,LTD - BOOTH NO.; A231 - Dược phẩm - Máy đóng ngói -
  

AURISCO PHARMACEUTICAL CO.,LTD - BOOTH NO.; A231

6/26/2018 2:07:44 PM
nguyên liệu thuốc, thể trung gian
Aurisco là một công ty chuyên phát triển và sản xuất hóa chất dược phẩm phục vụ các công ty dược phẩm trên toàn thế giới. Với 2 hạng mục sản xuất: tổng hợp và lên men hóa học, tất cả đều được vận hành theo tiêu chuẩn cGMP, Aurisco cung cấp các API (đặc biệt cho các sản phẩm Steroids, ngành ung thư, chống vi rút  ...) và thuốc trung gian cũng như các hợp đồng phát triển và sản xuất dược phẩm hóa chất từ vài cân cho tới hàng tấn.
 
www.aurisco.com
Video Clips