CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH - GIAN D12 - Thiết bị y tế - Nha khoa -
  

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT CƯỜNG THỊNH - GIAN D12

7/30/2018 3:00:54 PM
Tư vấn hóa chất, thiết bị trong phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị giáo dục và trang thiết bị y tế …
Công ty TNHH hoá chất và vật tư khoa học kỹ thuật Cường Thịnh với tên giao dịch CTSTEC CO., LTD được thành lập năm 2007 là một công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, tư vấn hóa chất, thiết bị trong phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị giáo dục và trang thiết bị y tế …
 
www.ctstec.com.vn; www.lab-cuongthinh.com.vn
 
 
 

Các tin khác

Video Clips