CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC Y TẾ VIỆT NAM - NHẬT BẢN - GIAN B28-29 - Du lịch y tế -
  

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC Y TẾ VIỆT NAM - NHẬT BẢN - GIAN B28-29

5/5/2019 3:32:58 PM
Du lịch y tế, tư vấn khám chữa bênh công nghệ cao

Công ty cổ phần hợp tác Y tế Việt Nam Nhật Bản (VJIIC) là công ty hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, khám bệnh và chữa bệnh ở các bệnh viện hàng đầu tại Nhật Bản. Đồng thời tổ chức và cung cấp các dịch vụ tour du lịch kết hợp khám chữa bệnh tại Nhật Bản. VJIIC được cơ quan Hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản (EAJ) công nhận hoạt động như một người bảo lãnh thay thế cho EAJ hỗ trợ người Việt Nam nhập cảnh Nhật Bản  theo thị thực lưu trú y tế.

 

www.vjiic.com

Video Clips