VIETNAM MEDI-PHARM 2020 - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 27
  
TIN TỨC & SỰ KIỆN
THƯ CHÀO MỪNG BỘ Y TẾ
THƯ CHÀO MỪNG BỘ Y TẾ
Thư Của Lãnh Đạo Bộ Y tế Gửi Các Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh nghiệp, Chuyên Gia Trong và Ngoài Nước Nhân Dịp Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 27 - Vietnam Medi-Pharm 2020 diễn ra từ ngày 22 – 25/ 07/ 2020, tại Cung Văn hoá Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội
Video Clips