ABBOTT - BOOTH NO.: B27 - Dược phẩm - Máy đóng ngói -
  

ABBOTT - BOOTH NO.: B27

7/15/2019 2:37:12 PM
Chúng tôi tạo ra các sản phẩm đột phá - trong chẩn đoán, thiết bị y tế, dinh dưỡng và các biệt dược gốc - giúp bạn, gia đình và cộng động có cuộc sống khỏe mạnh hơn
Ở Abbott, tất cả mọi việc chúng tôi làm đều nhằm giúp bạn sống một cuộc đời tuyệt vời nhất có thể nhờ sở hữu sức khỏe tốt. Chúng tôi tạo ra các sản phẩm đột phá - trong chẩn đoán, thiết bị y tế, dinh dưỡng và các biệt dược gốc - giúp bạn, gia đình và cộng động có cuộc sống khỏe mạnh hơn, tràn đầy năng lượng. Hiện nay, đội ngũ 99,000 thành viên của chúng tôi đang làm việc để không ngừng phục vụ chăm sóc sức khỏe tại hơn 150 quốc gia.
 
www.vn.abbott.
 
Video Clips