CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BAGIACO - B24,25 - Dược phẩm - Máy đóng ngói -