CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ - D8 - Dược phẩm - Máy đóng ngói -