CÔNG TY TNHH 3D SMART SOLUTIONS - C65,66 - Dược phẩm - Máy đóng ngói -