CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ & DỊCH VỤ Y TẾ - C14 - Dược phẩm - Máy đóng ngói -