GSK VIỆT NAM - GIAN B22,23 - Dược phẩm - Máy đóng ngói -
  

GSK VIỆT NAM - GIAN B22,23

7/15/2019 2:42:22 PM
Vác xin
Văn phòng đại diện GlaxoSmithKline (GSK) Pte. Ltd. được thành lập tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2002. GSK dẫn đầu thị trường trong các lĩnh vực kháng sinh, hô hấp, vắc-xin và chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi hướng tới trở thành một trong những công ty cấp tiến, hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy nhất trên thế giới. GSK Việt Nam được công nhận là một trong 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam. Điều này công nhận những nỗ lực của GSK trong các lĩnh vực như phát triển con người và gắn kết nhân viên, xây dựng văn hóa dựa trên giá trị cốt lõi là hướng tới người bệnh, chính trực, và minh bạch và tôn trọng mọi người.
 
www.vn.gsk.com
 
Video Clips