ROTECH BIOENGINEERING CO.,LTD - BOOTH NO.; D18 - Dược phẩm - Máy đóng ngói -
  

ROTECH BIOENGINEERING CO.,LTD - BOOTH NO.; D18

6/26/2018 1:38:25 PM
Chúng tôi là nhà sản xuất sản xuất hệ thống lọc nước tinh khiết, máy đóng chai, lyophillier, hệ thống bốc xếp tự động và giải pháp toàn diện.
Rotech thành lập năm 1983 là nhà cung cấp thiết bị và các giải pháp tích hợp trong ngành công nghiệp dược phẩm và thực phẩm. Chúng tôi là nhà sản xuất sản xuất hệ thống lọc nước tinh khiết, máy đóng chai, lyophillier, hệ thống bốc xếp tự động và giải pháp toàn diện.
 
www.rotechmachinery.com
Video Clips