VIETNAM MEDI-PHARM 2019 - Triển lãm Quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 26