CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT - GIAN D14-15 - Thiết bị phân tích, thí nghiệm -