CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MAI - B23 - Thiết bị y tế - Nha khoa -