CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH KHÁNH GIA - D55,56 - Thiết bị y tế - Nha khoa -