THERAGEN GENOMECARE - BOOTH NO.; A164 - Thiết bị y tế - Nha khoa -
  

THERAGEN GENOMECARE - BOOTH NO.; A164

8/31/2019 10:40:15 AM
Giải pháp di truyền cho trẻ em và phụ nữ Chúng tôi cung cấp các giải pháp tổng thể về dịch vụ sàng lọc di truyền cá nhân cho em bé và phụ nữ khỏe mạnh, nhằm mục đích mang thai sinh sản thành công
Giải pháp di truyền cho trẻ em và phụ nữ Chúng tôi cung cấp các giải pháp tổng thể về dịch vụ sàng lọc di truyền cá nhân cho em bé và phụ nữ khỏe mạnh, nhằm mục đích mang thai sinh sản thành công. Chúng tôi đang tìm kiếm một đối tác hoặc phân phối các dịch vụ xét nghiệm di truyền trước khi sinh đến địa phương. • GENOMOM: NIPT (Sàng lọc trước sinh không xâm lấn) • GENOBRO: PGS (Sàng lọc di truyền tiền cấy phôi) • NewbornDISCOVERY: (Sàng lọc sơ sinh về các rối loạn di truyền) Bạn quan tâm và muốn kết nối với chúng tôi? Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
 
www.genomecare.net 
 
Video Clips