THƯ CHÀO MỪNG BỘ Y Tế - Letter of Exhibition -
  

THƯ CHÀO MỪNG BỘ Y Tế

8/30/2018 4:14:55 PM
Thư Của Lãnh Đạo Bộ Y tế Gửi Các Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh nghiệp, Chuyên Gia Trong và Ngoài Nước Nhân Dịp Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 25 diễn ra từ ngày 09 – 12/ 05/ 2018, tại Cung Văn hoá Hữu nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Các tin khác

Video Clips