Một số hình ảnh triển lãm Vietnam Medi-Pharm

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam - VIETNAM MEDI-PHARM tổ chức thường niên vào tháng 5 tại Hà Nội từ 1994 đến nay.
Video Clips