Hội nghị Khoa học toàn quốc năm 2019

4/20/2021 10:37:05 AM
Dưới sự chủ trì của Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam và với sự hợp tác, hỗ trợ của các đơn vị liên quan, Hội Y học dự phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 05 năm 2019 tại Hà Nội. Sự kiện này sẽ có sự tham gia của hơn 500 đại biểu từ khắp các đơn vị triển khai hoạt động y tế dự phòng trong cả nước, từ trung ương đến địa phương.
Hội Y học dự phòng Việt Nam
Hội nghị Khoa học toàn quốc và Triển lãm Y tế dự phòng 2019
“Chung tay vì sức khỏe cộng đồng” 
 
 
 

Đơn vị Ủng hộ

Ban tổ chức

Ủng hộ thông tin

Đối tác Quốc tế

Logo Đơn vị tiêu biểu